12/09/2012

ဦးႏု စာႀကည္.တိုက္ႏွင္.ရုပ္တု


ဦးႏုစာႀကည္.တိုက္ႏွင္.ရုပ္တု....လူငယ္ဖြံ.ၿဖိဳးေရး စင္တာ....ေမတၱာႀကယ္စင္ မူႀကိဳေက်ာင္း...ေက်ာင္းက်န္းမာေရး ႏွင္. မိခင္ႏွင္.ကေလး ေစာင္.ေရွာက္ေရး အေဆာက္အဦးမ်ား ဖြင္.လွစ္မည္
၀ါးခယ္မၿမိဳ.နယ္ အသင္း (ရန္ကုန္) ၏ ႀကီးႀကပ္ မတည္မွဳၿဖင္. ၀ါးခယ္မၿမိဳ. ေဒၚပိုက္မိ ဘိုးဘြား ရိပ္သာေဘးတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ေသာ ဦးႏု စာႀကည္.တိုက္ ႏွင္. ရုပ္တု ...လူငယ္ဖြံ.ၿဖိဳးေရး စင္တာ....ေမတၱာႀကယ္စင္ မူႀကိဳေက်ာင္း ....ေဆးရံုႀကီးေရွ. ယခင္ အေလးမရံုေနရာ (သံဃာ.ေဆးရံုေဘး) တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီ ၿဖစ္ေသာ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး ဌာန ႏွင္. မိခင္ႏွင္.ကေလး က်န္းမာေရး ဌာန အေဆာက္အဦးမ်ားကို ၈ ရက္ ၁၂ လ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ (အမ်ိဳးသားေန.) တြင္ ထိုအေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေနရာတို.၌ ဖြင္.ပြဲ အခမ္းအနားမ်ား ၿပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရပါသည္.....
ထို.အၿပင္ ထိုေန. ေန.လည္ ၁ နာရီတြင္ ၀ါးခယ္မၿမိဳ. ေရႊခယ္သီရိ ခန္းမ၌ စာေပၿပိဳင္ပြဲ ဆုခ်ီးၿမွင္.ၿခင္းႏွင္. စာေရးဆရာႀကီး မ်ားမွ စာေပေဟာေၿပာပြဲ ၿပဳလုပ္ၿခင္းတို. ၿပဳလုပ္ရန္ ရွိေႀကာင္း သိရပါသည္။
ဦးႏုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရျပီးခ်ိန္မွစကာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္သည့္  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းယူသည့္အခ်ိန္ထိ၊ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ကာလပတ္လံုးတြင္ ေနလတစ္ပါးႏွယ္ ထင္ရွားသည့္  ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ဦးႏုကို အဖ ဦးစံထြန္း၊အမိ ေဒၚေစာခင္တို႔မွ ၁၉၀၇ ခုႏွစ္၊ေမလ၊၂၅ ရက္ စေနေန႔၌ ေျမာင္းျမခရိုင္၊ ၀ါးခယ္မျမိဳ႕ တြင္ ေမြးဖြားသည္။ ေမြးခ်င္းႏွစ္ဦးတြင္ အၾကီးဆံုးျဖစ္၍ ညီငယ္အမည္မွာ ေမာင္ဥ ျဖစ္သည္။
၁၉၂၀ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသပိတ္တြင္ ၀ါးခယ္မျမိဳ႕အစိုးရေက်ာင္း၌ ပဥၥမတန္းမွ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၆-တန္း၌ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ ၀ါးခယ္မ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းတြင္ ဆရာ အခက္အခဲ ရွိေန၍ ဆရာတစ္ဘက္ ေက်ာင္းသားတစ္ဘက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
၁၉၂၅-ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ ျမိဳ႕မ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဆက္တက္ခဲ့သည္။
၁၉၂၉-ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဘီ.ေအ (၀ိဇၹာ)ဘြဲ႕ကို ရယူခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုး တည္ေထာင္ရာတြင္ ကမကထလုပ္၍ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ဦးသန္႔၏ တိုက္တြန္းခ်က္အရ ပန္းတေနာ္္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သည္။ သံုးခြၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းသို႔ ေက်ာင္းအုပ္ အျဖစ္ ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့သည္။ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ေကာ္မတီ ဥကၠဌသမီး ေဒၚျမရီ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်သည္။ ပန္းတေနာ္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းတြင္ ျပန္လည္၍ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သည္။ ဦးႏုတြင္ သားႏွစ္ဦး၊ သမီး ႏွစ္ဦး ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သား၂ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေသာင္းထိုက္ႏွင့္ ဦးေအာင္တို႕သည္ ယခုအခါ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိပီးသမီးမ်ားျဖစ္ေသာ  ေဒၚစန္းစန္းႏုႏွင့္
ေဒၚသန္းသန္းႏုတို႕မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိေနၿပီး ေဒၚသန္းသန္းႏုသည္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (ျမန္မာ)

ပါတီတြင္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာဝန္ ယူထားသည္။
ဦးႏုသည္ ၁၉၉၅-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၄)ရက္  အသက္ (၈၇)ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနအိမ္၌ ကြယ္လြန္သည္။

February 16, 2012 The Hot News စာေစာင္မွ ေဆာင္းပါရွင္ ဘသိန္းလြင္ေရးသားေသာေဆါင္းပါး


 ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ေျပာၾကားေသာ ဖဆပလ သန္႕ရွင္းေရး 

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရးကာလ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ပဲခူးတပ္ရင္း (၄) ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္ ၍ ေနာင္အခါတြင္ ဖဆပလဟုထင္ရွား လာမည့္ ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ႀကီး ကို ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည္။ ထိုအခ်ိန္က ဖက္ ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕သည္ေျမေအာက္ ပါတီတစ္ခုသာျဖစ္သည္။
ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ႀကီးက ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကိုစည္း႐ုံး၍ ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္တုိက္ထုတ္ခဲ့သည္။ စစ္ၿပီးကာ လတြင္ ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕သည္  ေျမေပၚပါတီအျဖစ္တရား၀င္ရပ္တည္လာ ၿပီး ဖဆပလဟုထင္ရွားလာခဲ့သည္။
ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဖဆ ပလ၏အလံေတာ္ေအာက္တြင္ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးစု႐ုံးေရာက္ရွိလာၾကသည္။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ဖဆပလသည္ ျပည္သူ လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္  အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိကာ အစိုးရဖြဲ႕ ႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ေရြး ေကာက္ပြဲ တြင္ ဖဆပလသည္ အႏိုင္ရရွိ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ကကဲ့သို႔ ျပည္သူတစ္ ရပ္လံုး၏ေထာက္ခံမႈကို မရရွိေတာ့ေပ။ အတိုက္အခံအင္အားစုျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္ စုျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးတပ္ ေပါင္းစု (ပမညတ)ကို မဲေျခာက္သိန္း ေက်ာ္မွ်သာ အသာရခဲ့ေတာ့သည္။
ဖဆပလသည္ ႏုိင္ငံေရးအစဥ္အလာ  ႀကီးမားေသာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ေသာ္ လည္း ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အာဏာ ယစ္မူးလာၾကသည္။ အာဏာကို  အလြဲသံုးစားျပဳလာၾကသည္။ အက်င့္ပ်က္  ျခစားမႈမ်ား၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမ်ား ေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ မ်ား ေလ်ာက်လာေတာ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ဖဆပလသည္ ဦးႏုႏွင့္ သခင္တင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ သန္႔ရွင္း ဖဆပလႏွင့္ ဦးဗေဆြႏွင့္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း ေခါင္းေဆာင္ေသာတည္ၿမဲဖဆပလဟူ၍ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားေတာ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးအစဥ္ အလာႀကီးမား၍ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကို ဦးေဆာင္ကာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ ပြဲကို ေျပာင္ေျမာက္စြာဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ ဖဆ ပလအဖြဲႀကီးသည္ၿပိဳကြဲသြားေတာ့သည္။
ဖဆပလႏွစ္ျခမ္းကြဲၿပီးေနာက္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလး ၿမိဳ႕၌က်င္းပသည့္ ဖဆပလ (သန္႔ရွင္းေရး) အဖြဲ႕ ေျမာက္ပိုင္းဌာနခ်ဳပ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ႀကီးဦးႏုက ေအာက္ပါ အတုိင္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရးကာလ၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆိုတုိက္ပြဲ၀င္ေန ေသာကာလ၊ ျပည္တြင္းေရာင္စံုသူပုန္မ်ား  ကို ႏွိမ္ႏွင္းေနရေသာကာလမ်ားတြင္ ဖဆပလကို စနစ္တက်စည္း႐ုံးျခင္း၊ စိစစ္ ျခင္း မ်ားမျပဳႏိုင္ဘဲ ရႏိုင္သမွ်စုစည္းလက္ ခံခဲ့ရေၾကာင္း ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖဆပလအတြင္း  လူေကာင္း၊ လူဆိုးေရာေႏွာ လ်က္ရွိေၾကာင္း  ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 တစ္ဖန္ဆက္လက္၍ ““အဲဒီလို ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ဆန္႔က်င့္ဖို႔  တုန္းကတစ္ႀကိမ္၊ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲ၀င္ဖုိ႔တုန္းကတစ္ႀကိမ္၊ သူပုန္ေရာင္  စုံကို တုိက္ဖို႔တုန္းကတစ္ႀကိမ္၊ အားလံုး ေပါင္း ၃ ႀကိမ္တုိင္တုိင္ အေျခအေနအရ၊ ဖ၊ဆ၊ပလ ထဲကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မ်က္စိမိွတ္ ၿပီး သြင္းခဲ့ရတဲ့ ဘ နဖူးသိုက္တူးသမား ေတြ၊ လူသတ္သမားေတြ၊ လူ႐ႈပ္ လူေပြ ေတြဟာ တုိက္ပြဲအဆင့္ဆင့္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္  ေတြ႕ေနရတုန္းကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ နဂိုယုတ္ မာမႈေတြကို ထုတ္ျပခြင့္ရခဲ့ၾကဘူး။ သူပုန္ ရန္ နဲနဲေအးသြားလို႔ အသက္႐ွဴေပါက္ ကေလးေတြရလာတာနဲ႔ အမွ် သူတုိ႔ရဲ႕ နဂိုယုတ္မာမႈေတြဟာ တစတစနဲ႔ ေပၚ ထြက္လာၾကတယ္။ ဒီယုတ္မာမႈေတြဟာ ႏုိင္ငံနဲ႔ အ၀ွန္း သိၿပီးသားျဖစ္ေနပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ အတိုခ်ဳပ္ဘဲေျပာပါရေစ။
အာဏာကိုင္ထားရတဲ့ လူအခ်ဳိ႕က လဲ အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီး ကိုယ္က်ဳိး ကိုယ့္စီးပြားေတြရွာလာၾကတာကိုေတြ႕ရ တယ္။ ေသနက္ကိုင္ထားရတဲ့ လူအခ်ဳိ႕ ကလဲ ေသနက္ကိုအလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီး ဟုိခ်ိမ္းေခ်ာက္၊ ဒီခ်ိမ္းေခ်ာက္၊ ဟိုရမ္း ဒီရမ္း၊ ဟုိပစ္ ဒီပစ္၊ ဟိုသတ္ ဒီသတ္နဲ႔ ခ်ိမ္းေခ်ာက္ ရမ္းကား၊ ပစ္ခတ္ ကိုယ့္စီး ပြားေတြရွာလာၾကတာကိုလဲ ေတြ႕ရတယ္။  ဒီႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ ကိုယ့္ဘ၀ကို ကိုယ္ေမ့ၾကၿပီး လူထုနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ ေနရာ  မွာ ေမာက္မာ႐ိုင္းျပလာၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ရတယ္။
အဲဒီအလြဲသံုးစားမႈေတြ၊ အႏုိင္က်င့္ မႈေတြ၊ ေမာက္မာမႈေတြကို ျပည္သူလူထုက ဘယ့္ႏွယ္နည္းနဲ႔မွ လက္မခံႏိုင္ဘူး။ အဲဒီ လို လက္မခံႏုိင္တဲ့အတြက္ ခပ္ရွင္းရွင္း ေျပာရရင္ ျပည္သူလူထုဟာ ေရွးတုန္းက လုိ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ကို တခဲနက္ မေထာက္ခံ ၾကေတာ့ဘူး။ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ေပၚမွာ ျပည္သူ လူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈဟာ ဘယ္ေလာက္ အထိ ေလ်ာ့သြားတယ္ဆုိတာကို သေဘာ  ေပါက္ႏုိင္ေအာင္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တုန္းက ၿပီးခဲ့တဲ့ အေထြအေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီး တုန္းက ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ကရခဲ့တဲ့ မဲစာရင္းကို ၾကည့္ရေအာင္။
ဖ၊ဆ၊ပ၊လ  ရတဲ့ မဲဆႏၵေပါင္းဟာ တစ္သန္းနဲ႔ ၇ သိန္းေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႔သာရွိၿပီး အတုိက္ အခံ ရတဲ့ မဲဟာ တစ္သန္း နဲ႔ တစ္သန္းေက်ာ္ခန္႔ရွိတယ္။ အတုိက္ အခံေတြ ဒါေလာက္မဲရတာဟာ သူပုန္ ေတြရဲ႕ အကူအညီကိုရတာေၾကာင့္ျဖစ္ တယ္လုိ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီလုိဘဲ အတုိက္အခံေတြကလဲ ဖ၊ဆ၊ ပ၊လ ကို အျပန္အလွန္စြပ္စြဲႏုိင္တဲ့ အခ်က္  ေတြရွိပါတယ္။
သူပုန္ေတြ ဘယ့္ႏွယ္နည္းနဲ႔မွ ၀င္ ၿပီးမကူႏုိင္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတြမွာ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ရေန က်မဲေတြဟာ သိသိသာသာႀကီးေလ်ာ့သြား  ၿပီး အတိုက္အခံေတြရတဲ့မဲေတြဟာ သိသိ သာသာႀကီးတုိးတက္လာတဲ့အတြက္ အတုိက္အခံေတြ မဲပိုရလာတာဟာ သူပုန္  ေတြရဲ႕ ကူညီမႈေၾကာင့္ခ်ည္းဘဲ မဟုတ္ဘဲ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အေပၚမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈဟာ သိသိသာသာႀကီးေလ်ာ့ သြားတာေၾကာင့္လဲျဖစ္တယ္ဆုိတာ အင္မ  တန္ထင္ရွားေနပါတယ္။
ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ေခါင္းေဆာင္အေတာ္ခပ္  မ်ားမ်ားဟာ ဒီလုိက်ဆင္းေနတဲ့ အေျခ အေနကိုေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ လကၡဏာဟာ အင္မတန္ေကာင္း  လြန္းလုိ႔သာ ေခါင္းေဆာင္တက္ၿပီးျဖစ္ေန ရတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ဗီဇ ကိုယ္တုိင္က ေတာ့ အင္မတန္ညံ့ေနတဲ့အတြက္ လူထုရဲ႕ တကယ္တန္းၾကည္ညိဳမႈကိုရလာေအာင္  သူတုိ႔ကိုယ္ကိုသူတုိ႔ မျပဳျပင္ ႏုိင္ၾကရွာဘူး။ အခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားဆုိရင္ ကိုယ္က်င့္ တရားဆိုတာလဲ ဘာမွန္းေတာင္မသိ၊ လံု႔လဆုိတာလဲဘာမွ မရွိ၊ ႀကံရည္ ဖန္ရည္ ဆိုတာလဲ ဘလနတ္ၳိ တကယ္လို႔သာ ေသနက္နဲ႔ အာဏာမပါဘဲ လူထုရဲ႕ ၾကည္ညိဳမႈနဲ႔ တက္ရမယ္ဆုိရင္ ဒီေခါင္း ေဆာင္တခ်ဳိ႕ဟာ ဌာနခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ဳိးမေျပာထားနဲ႔ ရပ္ကြက္ေခါင္းေဆာင္ ေလာက္ေတာင္ျဖစ္ႏုိင္လုိ႔ အင္မတန္ခဲ ယဥ္းေနတယ္။ ေအာက္ကအဆင့္ဆင့္ ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ကို ၾကည့္လုိက္ျပန္ရင္ လဲ ဒီအတုိင္းဘဲ။ ဗီဇ ကိုယ္တုိင္ကအင္မ တန္ညံ့ေနေတာ့ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ေပၚမွာ လူထု  ရဲ႕ေထာက္ခံမႈဟာ တစ္ေန႔တစ္ျခားက်ဆင္း  ေနတယ္ဆုိတာကို သိေပမယ့္ လူထုရဲ႕ တကယ္တန္းၾကည္ညိဳမႈကိုရလာေအာင္ သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ သူတုိ႔မျပဳျပင္ႏိုင္ရွာၾက ဘူး။
ဌာနခ်ဳပ္ကစၿပီး ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္ေတြအထိ ေခါင္းေဆာင္ အသီးသီးဟာ မျပဳျပင္ၾကဘဲ ဒီအတုိင္း သာ သြားၾကရင္ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ဟာျပည္သူ လူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို ဆံုး႐ႈံးရေတာ့မယ္။  ဒီလိုဆံုး႐ႈံးရင္ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အာဏာကို လက္လႊတ္ရေတာ့မယ္ဆုိတာ ေသခ်ာ ေနတာဘဲ။
အမွန္စင္စစ္ဆုိရင္ လူထုရဲ႕ ေထာက္  ခံမႈကိုမရလို႔ အာဏာကို လက္လႊတ္ရ တာဟာ၀မ္းနည္းစရာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္  ည့ံလုိ႔၊ ကိုယ္မေကာင္းလို႔ လူထုကမေထာက္  ခံဘူး။ လူထုမေထာက္ခံလုိ႔ အာဏာကို လက္လႊတ္ရတယ္။ အာဏာကို ျပန္ၿပီး ရခ်င္ရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေတာ္ေအာင္လုပ္  ၾက၊ ေကာင္းေအာင္လုပ္ၾက၊ ဒီမိုကေရစီ ကို သက္၀င္ယံုၾကည္တဲ့ လူေတြ၊ ဒီမုိက ေရစီ တည္တန္႔ခိုင္ၿမဲမွသာ ျပည္ေထာင္ စုသားေတြ ခ်မ္းသာရာရမယ္လို႔ ႏွစ္ႏွစ္ ကာကာ ယံုၾကည္တဲ့လူေတြအတြက္ ဒီ လမ္းဘဲရွိတယ္။ တျခားလမ္းမရွိဘူး။ ဒီ နည္းဘဲရွိတယ္။ တျခားနည္းမရွိဘူး။
ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလဲ မျပင္ဘူး၊ လူထုက မေထာက္ခံတဲ့အခါမွာလဲ အာဏာကို လက္မလႊတ္ခ်င္ဘူး ဆိုတဲ့  ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးေတြက်ေတာ့ ေသနက္ နဲ႔ အာဏာကိုအလြဲသံုးစားလုပ္လာၾက လိမ့္မယ္။ အဲဒီလို ေသနက္နဲ႔ အာဏာ ကို အလြဲသံုးစားလုပ္လာၾကရင္ ဆယ္ႏွစ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ေရာင္စံု သူပုန္ေတြ၀ိုင္းၿပီး သက္နက္တဲ့ ၾကားထဲက အႏုိင္ႏိုင္ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ခဲ့ရတဲ့ဒီမိုကေရစီဟာအသက္ ထြက္သြားလိမ့္မယ့္လို႔ ကၽြန္ေတာ္အႀကီး အက်ယ္စိုးရိမ္ပူပန္မိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို စိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့တဲ့အတုိင္း ဒီမိုကေရစီတည္ ေဆာက္ေရးအဆုိတစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တုိင္ေရးသားၿပီး ကမၻာဧမွာ က်င္းပ ခဲ့တဲ့ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုး ကၽြတ္ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ညီလာခံႀကီးမွာ ျပ႒ာန္း ေစခဲ့ပါတယ္”” ဟူ၍ ျပည္သူတုိ႔က ယံုၾကည္  အားကိုးေသာ၊ သန္႔ရွင္းေသာ၊ ဒီမိုကေရစီ ကို ေလးစားေသာ ဖဆပလျဖစ္လာေစရန္   ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

သမိုင္းကို ဖန္တီးသူမွာ ျပည္သူလူ ထုသာလ်င္ျဖစ္ေပသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ႀကီးတစ္ခုအင္အားခိုင္မာစြာျဖင့္ ထာ၀ရ  တည္တန္႔ခိုင္ၿမဲေနႏိုင္ေရးမွာ ျပည္သူတုိ႔ ၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈရရွိမွသာျဖစ္ေပသည္။ 
 ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံအား ေပးမႈ ဆိပ္သုဥ္းသြားေသာအခါ ထိုပါတီႀကီးသည္ ႏုိင္ငံေရးေလာကမွ 
 ေပ်ာက္ကြယ္  သြားသည္မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းက သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္အားကိုးမႈ၊ ေထာက္ခံအားေပးမႈရွိေနေစရန္ ထုိႏိုင္ငံ ေရးပါတီႀကီးသည္ အာဏာယစ္မူးမႈ၊ အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား ကင္းရွင္း၍ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္  ေနရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ပါ သည္။

11/13/2012

“ပီအာ” ဟာခ်စ္စရာပါ

သို႔


ဦးလင္းထြန္း
တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ
ျမနႏၵာဂ်ာနယ္
မႏၱေလး
                                                  ၇.၁၁.၁၂

အေၾကာင္းအရာ။ ။ (PR) ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေဆာင္းပါးေပးပို႔ျခင္း။
လူၾကီးမင္းတို႔၏ ျမနႏၵာဂ်ာနယ္တြင္ “ေဖါင္းပြပြ ေရြွျမန္မာေတြ“ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရပါသည္။ “အခ်ိဳးအက်စနစ္“ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒၚခင္ႏွင္းဦးႏွင့္တကြ စာဖတ္သူမ်ားေလ့လာႏုိင္ရန္ “အခ်ိဳးအက်ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ” (PR) ေဆာင္းပါးကို ဂ်ာနယ္တြင့္ ထည့္ေပးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ အမ်ားျပည္သူအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိႏုိင္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ဦးသုေ၀“ပီအာ” ဟာခ်စ္စရာပါ

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး

အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္တဲ့စနစ္ (Proportional Representation) အတိုေကာက္အားျဖင့္ (PR) လို႔ေခၚတဲ့ စနစ္နဲ႔ ေနာက္စနစ္တစ္ခုကေတာ့ အခုက်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ မဲမ်ားသူအႏုိင္ယူစနစ္ အဂၤလိပ္လိုေတာ့ ( Majority Wins) လို႔လည္းေခၚတယ္။ (First Past The Past) အတိုေကာက္အားျဖင့္ (FPTP) လို႔လည္းေခၚပါတယ္။ မဲမ်ားသူအယူစနစ္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲရယ္လို႔ စလုပ္ကတည္းက ေခၚခဲ့တာပါ။ လူေတြက ျပိဳင္ပြဲလုပ္တဲ့အခါ ဘာျပိဳင္ပြဲပဲျဖစ္ျဖစ္ အရွဳံးအႏိုင္ကို သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ၾကပါတယ္။ ႏိုင္တဲ့လူက ေပ်ာ္ၾကတာေပါ့။ ရံွဳးတဲ့လူက ေသခ်င္လဲေသေပါ့။ ဒါကိုဟိုတုန္းက အားလံုးလက္ခံခဲ့ၾကတာပါ။ မဲေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း မဲေရြးသူက မဲတစ္ျပားပဲသာသာ၊ ႏွစ္ျပားပဲသာသာ အႏုိင္ရသူလို႔ အားလံုးေက်နပ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူေတြက စဥ္းစားလာတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကိုတာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မဲဆႏၵရွင္တို႔ရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္လြတ္ေတာ္တြင္းေရာက္ဖို႔လိုတာေပါ့။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိုေထာက္ခံရင္လြတ္ေတာ္ထဲမ်ားမ်ား
ေရာက္။ မဲဆႏၵရွင္နဲနဲက ေထာက္ခံရင္ လြတ္ေတာ္ထဲနဲနဲေရာက္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ့ သေဘာဆႏၵေတြကို သူတို႔မဲေပးလိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လြတ္ေတာ္မွတင္ျပေပးႏုိင္တာေပါ့။ ျပည္သူအက်ိဳးေဆာင္ႏုိင္တာေပါ့။
ဥပမာေလးကို ဒီလိုတင္ျပခ်င္ပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲ နယ္တစ္ခုမွာ ပါတီ (၃)ခုက ယွဥ္ျပိဳင္တယ္ဆိုပါေတာ့။ လူၾကိဳက္မ်ားတဲ့ ပါတီက (၆၀)%၊ ေနာက္တစ္ပါတီက (၃၀)%၊ ေနာ္တစ္ပါတီက (၁၀)%၊ အဲ့ဒီႏံွုးအတိုင္း ကိုယ္စားလွယ္ (၁၀၀)အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္တယ္ဆိုရင္၊ (FPTP) စနစ္အရ (၆၀)% ဆီရတဲ့ ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ (၁၀၀)လံုးအေရြးခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ (၄၀)% မဲေပးလိုက္တာကေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္မလာတဲ့အတြက္၊ မဲဆႏၵရွင္တို႔ရဲ့ အက်ိဳးလဲမျဖစ္ဖူးေပါ့။ (PR) စနစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုရင္ေတာ့ ပထမပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ (၆၀) ျဖစ္မယ္။ ဒုတိယပါတီက ကုိယ္စားလွယ္ (၃၀)၊ တတိယပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ (၁၀) ဦးျဖစ္မယ္။ မဲဆႏၵရွင္အားလံုးရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လြတ္ေတာ္ထဲ အားလံုးေရာက္တဲ့အတြက္ မဲဆႏၵရွင္အားလံုးရဲ့ အသံေတြ လြတ္ေတာ္ထဲမွာရွိတာေပါ့။ (FPTP) စနစ္လို ကိုယ္ကမၾကိဳက္လို႔ ကိုယ္မဲမေပးတဲ့သူက ကိုယ္စားလွယ္အမည္ခံသြားတာ ျဖစ္စရာမရွိေတာ့ဘူး။

ဒါေၾကာင့္မဲဆႏၵရွင္ေတြကို ေလးစားေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သူတို႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြရွိတဲ့အတြက္၊ သူတို႔အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မွာျဖစ္လို႔၊ ၀မ္းေျမာက္ေက်နပ္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

မဲရတဲ့ႏွုန္းတစ္ခုကို ေျပာျပပါဦးမယ္။ ပထမပါတီ (၄၀)%၊ ဒုတိယပါတီ (၃၀)%၊ တတိယပါတီ (၃၀)% ရတယ္ဆိုပါေတာ့၊ (FPTP) စနစ္အရ (၄၀)% ရတဲ့ ပထမပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သြားတယ္။ ဒုတိယပါတီရတဲ့မဲ (၃၀)%၊ တတိယပါတီရတဲ့မဲ (၃၀)% စုစုေပါင္း မဲ(၆၀)% ရပါလွ်က္ ကိုယ္စားလွယ္အေရြး မခံရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္အမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳတယ္လို႔ ေျပာမရျဖစ္သြားတာပါ။ (PR) စနစ္ အသံုးျပဳရင္ေတာ့ ပထမပါတီက ကိုယ္စားလွယ္(၄၀)%၊ ဒုတိယပါတီက ကိုယ္စားလွယ္(၃၀)%၊ တတိယပါတီက ကိုယ္စားလွယ္(၃၀)% ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပါတီတိုင္း တရားမွ်တပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ေရာ ကိုယ္စားလွယ္အတြက္ပါ အက်ိဳးရွိပါတယ္။

ဘယ္သူ႔ကို္မွလည္း မနစ္နာ၊ ကိုယ့္ေ၀စု ကိုယ္ရၾကတဲ့အတြက္ အင္မတန္တရားမွ်တတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္က်ေနာ္တို႔က ႏုိင္ငံအက်ိဳး ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ အဆိုျပျခင္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ မဲမ်ားသူအႏုိင္ရရင္ျပီးတာပဲ။ တစ္မဲသာသာ၊ ႏွစ္မဲသာသာ ႏုိင္တာပဲ။ ရွံဳးတဲ့သူကို ဂရုစိုက္စရာမလို။ ရံွဳးသူကို မဲေပးတဲ့ ဆႏၵရွင္ေတြကိုလည္း ဂရုစိုက္စရာမလိုဘူး လို႔ သေဘာထားသူေတြပဲရွိမွာေပါ့။ အဲ့ဒီသေဘာထားမ်ိဳးကို ေကာင္းတယ္မွန္တယ္လို႔ ယူဆသူမ်ားက သူတို႔ကို ေထာက္ခံေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ အားလံုးအတြက္မွ်တတဲ့ သေဘာထားမ်ိဳးကို ေကာင္းတယ္မွန္တယ္လို႔ ယူဆသူမ်ားက က်ေနာ္တို႔ကို ေထာက္ခံေပါ့။ လူတိုင္းလြတ္လပ္စြား ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ အဆိုျပဳတဲ့ (PR) စနစ္အေၾကာင္းကို ေျပာျပပါမယ္။ အခ်ိဳ႔က (PR) စနစ္အေၾကာင္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေရွာက္ေရးျပီး ရွဳပ္ေထြးေအာင္ ေဖာ္ျပ၊ လူေတြက ရွဳပ္ပါတယ္ကြာလို႔ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးၾကပါတယ္။

အမွန္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အဆိုျပဳတဲ့ (PR) စနစ္ဟာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ အခုမဲေပးေနတာထက္ေတာင္ လြယ္ပါတယ္။ အခုမဲေပးတာက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္၊ ပါတီအမည္၊ ပါတီတံဆိပ္ကိုၾကည့္ျပီး မဲေပးၾကပါတယ္။ (PR) စနစ္အရ ပါတီအမည္ႏွင့္ ပါတီတံဆိပ္ကိုၾကည့္ျပီး ေပးလိုက္ရံုပဲ။ သိပ္လြယ္တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေတြက ပါတီေတြရဲ့ မဲရာခုိင္ႏွဳန္း ေပၚမူတည္ျပီး ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳးက် တြက္ေပးပါတယ္။ ပါတီေတြထဲမွာ အေတာ္ဆံုးလူကို ဦးစားေပးေရြးတာျဖစ္လို႔ တိုင္းျပည္အတြက္လည္း ပိုေကာင္းပါတယ္။ ေနာ္တစ္ခ်က္က်ေနာ္တို႔ အဆိုျပတဲ့ (PR) စနစ္ကို က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ က်င့္သံုးမွာျဖစ္လို႔ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္သာ စမ္းသတ္ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ အဆိုျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္နဲ႔ တိုင္း၊ျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ေတာ့ လက္ရွိ (FPTP) စနစ္ဘဲအသံုးျပဳပါလို႔ က်ေနာ္တို႔ သေဘာထားကို ေျပာျပတယ္။ တကယ္ဆံုးျဖတ္ရမွာက ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္မွာ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ (PR)စနစ္ကို က်ေနာ္တို႔ ဘာေၾကာင့္အဆိုျပဳရတာလည္း ဆိုတာကို ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ (၁၉၆၀-၆၁) ခုႏွစ္က က်ေနာ္ နယ္တာလင္နဲ႔ ေနာ္ေ၀း၊ ဆြီဒင္၊ ဒိန္းမတ္စတဲ့ စကင္ဒီးေနးမီးယန္းႏုိင္ငံေတြကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ႏုိင္ငံေတြကို (PR) ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို က်င္းသံုးေနၾကပါတယ္။ က်ေနာ္ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ငံမွာ က်င့္သံုးရရင္ ေကာင္းမွာပဲလို႔ က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွ စျပီး က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲေတြ မရွိေတာ့ပါဘူး။ (၁၉၉၀) ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္တဲ့အခါ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြထံမွ အၾကံျပဳစာေတြ ေတာင္းပါတယ္။ က်ေနာ္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ (ဒီမိုကေရစီ) ပါတီက (PR) စနစ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံေရြးေကာက္ပြဲမွာ အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳခဲ့ပါတယ္။ အျခားမည္သည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီမွ (PR) အေၾကာင္းသိရွိဟန္ မတူပါ။

(၂၀၁၂) ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပီးသည့္အခါ၊ ႏုိင္ငံတကာမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (အေမရိကန္၊ အီးယူ၊ ၾသစေၾတလ်နဲ႔ အာရွ) လာေရာက္ျပီး က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါ၊ သူတို႔ကစျပီး (PR) စနစ္ေကာင္းတဲ့အေၾကာင္း (PR) စနစ္ကို က်ေနာ္တို႔ စိတ္၀င္စားသလားလို႔ ေမးပါတယ္။ ဒီကာလမွာမွ သူတို႔က အေလးတယူ ဒီကိစၥကို တင္ျပလာတယ္ဆိုေတာ့ သူတို႔လည္း ထူးျခားတဲ့အေၾကာင္း ရွိပါလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ် အစိုးရ က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ASEAN မွႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးတဲ့ အခါမွာလည္း၊ (PR) အေၾကာင္းကို သူတို႔ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ ေနာ္ေ၀း၊ နယ္တလန္ ႏုိင္ငံမွ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကလည္း (PR) စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ရန္ကုန္မွာ လာေရာက္သင္တန္း ေပးပါတယ္။

က်ေနာ့္အထင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရြးေကာက္ပြဲအေျခအေနကို သူတို႔ေလ့လာျပီး စုိးရိပ္စိတ္ရွိဟန္ တူပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔လည္း စိုးရိမ္တာေတြရွိတယ္။ ဘယ္ပါတီမဆို ပါတီတစ္ခုတည္း လြတ္ေတာ္ကို လြွမ္းမိုးသြားရင္ အႏၱရာယ္ရွိတယ္။ ၾကံ႔ခုိင္ေရးပါတီဟာ အာဏာရွင္မ်ားျဖစ္သြားမလားလို႔ က်ေနာ္တို႔ ရင္တစ္ထိတ္ထိတ္ ၾကည့္ေနရတယ္။ အလားတူပဲ ပါတီတစ္ခုတည္း လြတ္ေတာ္မွာ လြမ္းမိုးသြားျပီး အျခားအာဏာရွိအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ မသင့္ျမတ္ဖူးဆိုရင္ အၾကမ္းဖက္မွုေတြ ျဖစ္ေပၚလာလို႔ တုိင္းျပည္လည္း နာမယ္။ လူထုလည္း ဒုကၡျဖစ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ မၾကာေသးေသာႏွစ္မ်ားက ထိုင္းႏုိင္ငံအျဖစ္အပ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသမိုင္းမွာလည္း အေထာက္အထားေတြရွိပါတယ္။

(PR) စနစ္က်င့္သံုးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြ (၉၀) ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ကမၻာမွာ တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာျပီး အဲ့ဒီစနစ္အတြက္ သူတို႔ ဂုဏ္ယူေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း (PR) စနစ္ကို က်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ အႏၱရာယ္ကိုလည္း တာႏုိင္မယ္။ ဒီမိုကေရစီလည္း ပိုမိုပီျပင္လာပါလိမ့္မယ္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို ခ်စ္ရင္ျဖင့္ (PE) စနစ္ကို ေလ့လာၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။


9/18/2012

သမိုင္းလိမ္ကို ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ခိုင္ျမ၀ါ၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားအသင္းဂ်ပန္

9/17/2012

The Development of a Muslim Enclave in
Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar)1
 
Aye Chan
Kanda University of International Studies
 
Who are the Rohingyas? Burma gained independence from Great Britain in 1948 and this issue is a problem that Burma has had to grapple with since that time. The people who call themselves Rohingyas are the Muslims of Mayu Frontier area, present-day Buthidaung and Maungdaw Townships of Arakan (Rakhine) State, an isolated province in the western part of the country across Naaf River as boundary from Bangladesh. Arakan had been an
independent kingdom before it was conquered by the Burmese in 1784. Rohingya historians have written many treatises in which they claim for themselves an indigenous status that is traceable within Arakan State for more than a thousand years. Although it is not accepted as a fact in academia, a few volumes purporting to be history but mainly composed of fictitious stories, myths and legends have been published formerly in Burma and later in the
United States, Japan and Bangladesh. These, in turn, have filtered into the international media through international organizations, including reports to the United Nations High Commissioner fo Refugees (Ba Tha 1960: 33-36; Razzaq and Haque 1995: 15).2
 
အျပည့္အစံု ဆက္ဖတ္ရန္

The present paper was written for distribution and discussion at a seminar in
Japan. During the seminar, there was a debate between the author and
Professor Kei Nemoto concerning the existence of the Rohingya people in
Rakhine (Arakan). Nemoto, in a paper written in Japanese, agreed with the
Rohingya historians that the Rohingyas have lived in Rakhine since the eigth
century A. D. The author contests the vailidity of these claims. The present
paper was also read at the 70th Conference of Southeast Asian historians of
Japan, held at the University of Kobe, on 4 to 5 February 2003.
©2005 AYE CHAN 

ကိုေအာင္ေ၀းရဲ႕ ခင္ဗ်ားတို ့ကို စိန္ေခၚတယ္နဲ႕ မၾကာခင္စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းေတာ့မယ္

 
 
အခုေတာ့ (၂၄) ႏွစ္ တိုင္ခဲ့ပါၿပီ။
            ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီး တစ္ခုလုံးလည္း (၁၀) သိန္းပဲ တန္ပါေတာ့တယ္။
            အဲဒီတုန္းက တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သူ အေျမာက္အျမားလည္း၊ အေမ့ခံဘ၀နဲ ့တိုင္းတစ္ပါးမွာ ေသာင္တင္ေနပါၿပီ။
            “စစ္တစ္ခါရွံဳး၊ ႏွစ္သုံးဆယ္ၾကာ“ ဆိုတဲ့စကား ၾကားဖူးတယ္။ ႏွစ္သုံးဆယ္ေက်ာ္သြားရင္၊ စစ္ႏိုင္မယ္၊ မႏိုင္ဘူးဆိုတာကိုေတာ့၊ ဘယ္သူကမွ မေျပာခဲ့ပါလား။       ။
 
...............လြန္ခဲ့တဲ့ သုံးေလးႏွစ္၊ က်ေနာ္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွာရွိစဥ္တုန္းကေတာ့ အြန္လိုင္းေပၚမွာ
(ဘေလာ့ဂ္တစ္ခုခုမွာ) ဒီကဗ်ာ (ခင္ဗ်ားတို ့ကိုစိန္ေခၚတယ္)ကို ေတြ ့ခဲ့မိပါေသးတယ္။ အဲဒီတုန္းက ကူး မထားမိလိုက္ဘူး။ အခုျပန္ရွာေတာ့ ဘယ္မွာမွ ရွာမေတြ ့ေတာ့ပါဘူး။ကဗ်ာက-
            “က်မ အပ်ိဳမ
            လွပါသည္။
            က်မ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ
            ျဖဴသည္ ႏုသည္
            အခု အခံမပါ။
            က်မအသက္
            သေျပခက္“ စသျဖင့္ အဲဒီလို အစခ်ီေရးခဲ့တယ္။
............ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေရးလိုက္တာပါ။ ဇာတ္နာေအာင္လို ့၊ ကေလာင္နာမည္ကို “ခင္နီနီဦး(စက္မွဳတကၠသိုလ္)“ လို ့တပ္လိုက္တာလို ့ပဲ ၀န္ခံရမယ္။
(ကိုေအာင္ေ၀းစာ)
ခင္ဗ်ားတို ့ကို စိန္ေခၚတယ္
 (၁)။

ကြ်န္မအပ်ဳိမ လွပါသည္
ကြ်န္မ.. တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ
ျဖဴသည္.. ႏုသည္
အခုအခံမပါ.. ကြ်န္မခႏၵာကိုယ္
ရွဳိက္ႀကီးဖိုငယ္.. အသြယ္သြယ္။

ကြ်န္မအသက္
သေျပခက္ေက်ာ္.. ေရတြက္ေသာ္
တစ္ကိုးရွစ္ရွစ္.. ေတာ္လွန္ေခတ္မွာ
တစ္တစ္ရစ္ရစ္.. တစ္ဆယ့္ရွစ္။

ကြ်န္မတို ့တကၠသိုလ္
အို ဘာကိုေထာက္.. ေႀကာက္ရမွာလဲ
တိုက္ပြဲ.. တိုက္ပြဲ
ရဲရဲေတာက္ပ.. ရဲေတာက္မဟာ
ကြ်န္မ.. ကြ်န္မ.. လက္နက္မခ်
ေက်ာင္းသားသမဂၢဖြဲ ့ႀက။

(၂)။

၁၉၈၈ မတ္လ
ဖက္ဆစ္အစိုးရ.. ေထာင္ထဲညမွာ
ကြ်န္မ..အပ်ဳိမ.. က်ဆုံးရသည္
ကြ်န္မ..ခုခံ မတြန္းလွန္ႏိုင္
မတန္အားယုတ္.. ႀကိဳးႏွင့္တုတ္ျပီး
လွဳပ္မရ.. ရုံးမရ
မရ.. မရ.. အို.. မရေတာ့
ကြ်န္မ..ေရတိမ္နစ္ခဲ့ရျပီ။

ကြ်န္မႏွဳတ္ခမ္း..ဖက္ဆစ္နမ္းႀက
ကြ်န္မရင္အုံ..ဖက္ဆစ္ ငုံႀက
ကြ်န္မ …တြင္း.. ဖက္ဆစ္ ….ႀက
ဖက္ဆစ္မုဒိန္း.. လုံထိန္း လုံထိန္း
နတ္စိမ္းပူး၀င္.. အရွင္လတ္လတ္
ေခတ္ေသနတ္နဲ ့ အငတ္မေျပ
ကြ်န္မအပ်ဳိရည္..ကိုေသာက္
တစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ သုံးေလးေယာက္မက
ကြ်န္မေသေလာက္ပါျပီရွင္ရဲ ့။

(၃)။

ဒါေပမယ့္ေလ
ကြ်န္မ မေသ.. မ်က္ရည္မက်
ကြ်န္မေရတိမ္နစ္ ..သားအိမ္ညစ္လည္း
ကြ်န္မခ်စ္သည့္ ေတာ္လွန္ေရး
ကြ်န္မ ျမတ္ႏိုးသည့္ ဒီမိုကေရစီ။
ဟယ္… ဖက္ဆစ္အစိုးရ
ငါ့ေသြးသားကို ..နင္၀ါးျမိဳသည္
နင့္ကို ငါ ဘယ္ေတာ့မေက်
ဟယ္… အစိုးရ
ငါ့အပ်ဳိရည္.. နင္ဖ်က္ေခြ်သည္
ရာဇ၀င္ မေက်.. မေက်.. မေက်။
ေဟ့… အစိုးရအေမြ
ေနာက္လိုက္ေခြးတပ္..လုံထိန္းတပ္တုိ ့
သတၱိရွိရင္ လာစမ္းပါေစ…
ေသနတ္တစ္ကမ္း.. ေသြးခင္းလမ္းမွာ
ျငိမ္းခ်မ္းေရး အပ်ဳိမ
ျမန္မာပန္းပြင့္.. မုဒိန္းက်င့္ခံရ
နင္ အစိုးရ. အျပဳတ္ခ်မယ္
လုံး၀.. ငါတို ့ဒူးမေထာက္
လုံး၀.. ငါတို ့ဒူးမေထာက္။

(၁၉၈၈ခုႏွစ္ မတ္လအေရးအခင္းတြင္ မဆလ လုံထိန္းတပ္တို ့၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံရျပီး၊ ေထာင္တြင္းတြင္ အဓမၼမုဒိန္းက်င့္ခံခဲ့ရေသာ ရန္ုကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူတစ္ဦး၏ ရင္တြင္းခံစားခ်က္။)
က်ေနာ္သိမ္းထားတဲ့အတိုင္းပါ။ ဖိုးတလုတ္ၾကီးဆီကလား ကိုနစ္ဆီကလား မသိေတာ့ပါ။ ၂၀၀၈ က ၂ေယာက္လံုး တင္ပါတယ္။ 
 
 


9/07/2012

အျပင္ကေကာင္ေတြနဲ႔ အထဲကေကာင္ေတြ ဇာတ္လမ္းႀကီး

ေဇာ္မင္း

၅ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္


သည္ ရက္ပုိင္း သည္ကာလပုိင္းအတြင္း ၾကားရတာေတြ သိရတာေတြကေတာ့ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာေတြ စိတ္မေကာင္း စရာေတြ မ်ားေနသည္။ ဘာေတြမ်ား ၾကားရလို႔ ဘာေတြကို စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနတာတုန္း လို႔ ေမးမယ့္သူလည္း ရိွပါ လိမ့္မည္။ လူေတြ တဦးနဲ႔တဦး တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ၾကည့္မရသလိုလို ရန္လိုေနသလိုလို ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္လို႔ ဆိုရပါမည္။

တဲ့တဲ့ေျပာစမ္းပါဗ်ာ၊ တိတိလင္းလင္း ေျပာစမ္းပါဗ်ာဟု ေတာင္းဆိုလာသူ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ရိွေသးသည္။ ဟုတ္ကဲ့။ တဲ့တဲ့နဲ႔ တိတိလင္းလင္း ေျပာရမည္ ဆိုပါက က်ေနာ္တို႔မ်ဳိးဆက္ေတြ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ မရိွတာ ကို ျမင္ရေသာေၾကာင့္ပင္။ က်ေနာ္တို႔ မ်ဳိးဆက္ဆိုတာ ရွစ္ေလးလံုးက ေပါက္ဖြားလာေသာ ႏုိင္ငံေရး သမား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး၊ ေတာ္လွန္ေရး တုိက္ရိုက္ကိစၥေတြကို မလုပ္ေတာ့ဘဲ မီဒီယာလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကုိင္ေနသူေတြ လည္း ဒီအထဲမွာ ပါသည္။ အန္ဂ်ီအို လုပ္ငန္းေတြမွာ ကူးေျပာင္းလုပ္ကိုင္ ေနသူေတြလည္း အက်ဳံးဝင္သည္။

အခုအေျခအေနက အရင္လို မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာသည္။ အရင္တုန္းက ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနက တုိက္ရုိက္ စစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္မွာ ျပားျပားဝပ္ေနခဲ့ရတာကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။ အခုေတာ့ အေတာ္အတန္ ေျပာဆိုခြင့္ေတြ ရလာ သည္။ အေတာ္အတန္ေလး ေျပာဆို၊ လုပ္ကုိင္၊ သြားလာခြင့္ ရလာတဲ့ အေပၚမွာ တခ်ဳိ႔က ဂုဏ္ေမာက္လာသည္။ တခ်ဳိ႔က မ်က္ႏွာေၾကာ ေျပာင္းလာသည္။ တခ်ဳိ႔က အုိက္တင္မ်ားလာသည္။ တခ်ဳိ႔က ပဲမ်ားလာသည္။ အဲသည္မွာပဲ ဇာတ္လမ္းက စသည္လို႔ ဆိုႏုိင္သည္။ ဘာဇာတ္လမ္း စတာတုန္းလို႔ ေမးရင္ ေျဖရေပေတာ့မည္။

အျပင္ကေကာင္ေတြနဲ႔ အထဲကေကာင္ေတြ ဆိုသည့္ ဇာတ္လမ္းႀကီးပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ အျပင္ ကေကာင္ေတြဟာ အျပင္မွာ လြတ္လပ္ေနတုိင္း သူတို႔ေျပာခ်င္ရာ ေျပာသည္ ဆိုသည္ဟု အထဲကေကာင္ေတြက ထင္သည္။ အဲသည္ေတာ့ အျပင္က ေကာင္ေတြ အထဲကို ျပန္လာရင္ ဘယ္လို ဆက္ဆံရမွာလဲ ဘယ္လိုသေဘာ ထားရမွာလဲ ဆိုတဲ့ အယူအဆ ကေလးမ်ား ဟိုမွာသည္မွာ ေျပာေန ၾကတာကို ၾကားရသည္။ အတြင္းကေကာင္ေတြက ျပည္ပေရာက္ေနသူမ်ားကို အျပင္ က ေကာင္ေတြဟု အမည္သညာေပးသည္။ ဒို႔ ရွစ္ေလးလံုးမ်ဳိးဆက္ေတြ၊ တခ်ိန္က လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ရဲေဘာ္ေတြလို႔ သတ္မွတ္ႏုိင္ဖို႔ ဝန္ေလးေနဟန္ ရိွသည္။ က်ေနာ္ေျပာတာ လြန္သြားတယ္ဆိုပါက ေတာင္းပန္သည္။

လက္ခုပ္ဆိုတာ ႏွစ္ဖက္တီးလို႔သာ မည္ရသည္ဟု ဆိုထားသည္။ အျပင္ကေကာင္ေတြကလည္း အထဲကေကာင္ေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာင္တန္းက်ခဲ့ေတာ့ ကက္ပယ္စီတီ အရာမွာ နိမ့္ေနေသး သည္လို႔ ျမင္ဟန္ရိွသည္။ ငဒို႔က အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ တကၠသိုလ္ေတြေတာင္ တက္ႏုိင္ခဲ့တာမို႔ သူတို႔ထက္ ပိုတတ္ပိုသိသည္ဟု ထင္ေနသူ တခ်ဳိ႔လည္း ရိွသည္။ အထဲကေကာင္ေတြ ႏုိင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာကို ဒို႔ေလာက္ နားမလည္ေသး ဟုလည္း တခ်ဳိ႔ကလည္း ထင္ဟန္ရိွသည္။ ဒါေၾကာင့္ အထဲကို ျပန္ဝင္ၿပီး သင္းကေလးတို႔ကို ကက္ပယ္စီတီ ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ လုပ္ေပးရမည္ဟု ဆိုလာသူလည္း ရိွသည္။ တခါ အဲတာကို ေျပာင္ထုတ္ေျပာမိလို႔ (စကားမေျပာတတ္တာလည္းပါ) မ်က္ႏွာစာအုပ္ေတြမွာ အေဝဖန္ခံရသည္။ အဆဲခံ ရသည္။ အေကာင္းျမင္နဲ႔ ေဝဖန္သူရိွသလို အျပင္ကေကာင္ေတြဆိုရင္ မစြံပါဖူး၊ သည္လိုခ်ည္းပဲဟု ေဝဖန္သူမ်ားလည္း ရိွေနသည္။

အျပင္ကေကာင္ေတြ မွာလည္း လူဆိုးလူေကာင္းရိွသည္။ ႂကြားဝါတာကို ေရွ႔တန္းမတင္သူ ေတြ ရိွသလို ေသာက္ႂကြား ပိုလြန္း သူမ်ားလည္း မနည္းလွ။ အခြင့္ေရးမမက္သူႏွင့္ အခြင့္ေရးမက္ေမာသူ ဟူ၍လည္း ရိွသည္။ ဗိုလ္လုပ္ခ်င္သူ ရိွသလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာမ်ဳိးကို လိုလားသူလည္း ရိွသည္။ ဂိုဏ္းဂနစြဲ ရိွသူေတြ ရိွေနေသးသလို ပကတိ အေျခအေနတြင္ လက္ေတြ႔လုပ္ႏုိင္တာကို လက္ေတြ႔ လုပ္လိုသူမ်ားလည္း ရိွသည္။ နာမည္ရိွထားသူမ်ားနဲ႔ တပူးတြဲတြဲလုပ္ရင္း ကိုယ့္ကိုယ္ ကို လူသိေအာင္ လုပ္လိုသူမ်ားလည္း ရိွသည္။ အျပင္မွာ ေနတာၾကာၿပီဆိုေတာ့ အဆက္အသြယ္ေကာင္း ဒိုနာေကာင္းေတြ ရထားသူ တခ်ဳိ႔လည္း ရိွေနသည္။ သူတို႔က အထဲကိုဝင္လိုသည္။

ဝင္လာသည့္သူတခ်ဳိ႔ကိုလည္း ေတြ႔ေနရသည္။ ဘယ္ ဒိုနာရဲ့ ပုိက္ဆံမွ မပါဘဲ ကိုယ့္တုိင္းျပည္ အေျခအေနကို လက္ေတြ႔မ်က္ေတြ႔ ျမင္ေတြ႔လို၍ ကိုယ့္စရိတ္ကိုယ္စားၿပီး ျပန္သြား ၾကည့္သူမ်ား ေလ့လာသူမ်ားလည္း ရိွသည္။ အျပင္ကေကာင္ေတြဟာ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္ေတြလို ကြန္ေဖာ့ဇုန္ အတြင္းမွာ သက္ေတာင့္သက္သာ ေနၿပီး ဆရာလုပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ကမ်ားေနသည္ဟု ဆိုလာသူေတြလည္း ရိွသည္။ ျငင္းမရ ဟုတ္သင့္ သေလာက္လည္း ဟုတ္ေနသည္။
အထဲကေကာင္ေတြေရာ ဘယ္လိုလဲ။ ၾကားရတာက မသက္သာပါ။ အထဲကေကာင္ေတြလည္း ထင္ထားသလို ညီညြတ္ ျခင္း မရိွဘဲ တိတ္တိတ္ေလး ကြဲေနၾကသည္တဲ့။ ရံုးခန္းႀကီး ဖြင့္ထား၍ ပံုမွန္ရံုးတက္သူ တခ်ဳိ႔ ရိွေနေသာ္လည္း ရံုးကို လံုးဝနီးပါး မလာတဲ့ သူမ်ားလည္း ရိွေသးသည္ဟု ၾကားရသည္။ အျပင္ကေကာင္ေတြ အထဲအေၾကာင္း မသိဘဲနဲ႔ ငါတို႔ အထဲက ေကာင္ေတြကို ဆရာလုပ္တာ မႀကိဳက္ဟု ဆိုသူမ်ားလည္း ရိွသည္။ ဆရာလုပ္ျခင္းကို မႀကိဳက္တာ သဘာဝ က်သည္။ ဆရာလာလုပ္ သူကိုလည္း ေျပာင္ေျပာသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ အျပင္ကေကာင္ေတြဟာ ဆရာ သိပ္လုပ္ခ်င္တယ္ လို႔ အျပင္ကေကာင္ေတြ အားလံုးကို လံုးၿပီး မေျပာသင့္။ ေျခမမေကာင္း ေျခမ၊ လက္မမေကာင္း လက္မ ခြဲျခားနားလည္ဖို႔ ေတာ့ လိုသည္။ ဒါ့အျပင္ အထဲက ေကာင္ေတြကိုလည္း ေဝဖန္သူမ်ား ရိွလာသည္။

မီဒီယာအားေကာင္းေသာ၊ သံတမန္ေရးရာ အားေကာင္းေသာ၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ဳိးစံု ဝင္ထြက္သြား လာေသာ ရန္ကုန္တြင္ သာ ေပ်ာ္ေနသည္ဟု ဆိုေသာ စကားမ်ား ျဖစ္သည္။ ဒါကို တခ်ဳိ႔က ကြန္ေဖာ့ဇုန္ထဲမွာ ေနလိုတာက လူ႔သဘာဝ၊ ဘယ္သူ မွ ခ်င္းေတာင္မွာ နာဂေတာင္တန္းမွာ ၾကာၾကာသြား ေနႏုိင္ပါ့မလဲဟု ျဖည့္စြက္ၾကသည္။ ဒါလည္း ဟုတ္သင့္သေလာက္ ဟုတ္ေနသည္။ ဒါေပမယ့္ နာဂေတာင္တန္းကေတာ့ ေဝးလြန္းလွသည္။ ရန္ကုန္ကေန သိပ္မေဝးတဲ့ ေတာနယ္ေတြဖက္ သြားၿပီး လုပ္ကိုင္ေပးႏုိင္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သိပ္မဆိုးလွ။ ရန္ကုန္ကိုလည္း မၾကာခဏ ျပန္ႏုိင္ဦးမည္။ ေနာက္တခ်က္ ကေတာ့ အထက္ဗမာျပည္မွာ ႏုိင္ငံေရး အားမေကာင္းလို႔ ႏုိင္ငံေရးအားေကာင္းရန္ က်ဳပ္တို႔လာတာဆိုၿပီး ေျပာမိလို႔ အထက္သားမ်ား တရႈးရႈးျဖင့္ ႏွာမႈတ္သံျပင္းေနတာ အျပင္ကေတာင္ ၾကားေနရသည္။ အထက္အရပ္ ေရာက္တုန္း ေရာက္ခုိက္ ျမန္မာ့ရိုးရာ ဆိုင္းဝုိင္းႀကီးနဲ႔ သီခ်င္းဆိုခ်င္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ကို အထက္သားမ်ား မ်က္ေမွာင္ကုတ္ ၿပီး ၾကည့္ေနတာကိုလည္း သတိခ်ပ္ဖို႔လိုသည္။

လူႀကီးေတြ ေျပာခဲ့ဖူးတာ တခု အမွတ္ရသည္။ ဘာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ သက္ဇိုးရွည္ရတာလဲ ဆိုတာကို ေျပာျပျခင္းျဖစ္သည္။ တိုတိုဆိုရေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးသမားေတြ အကြဲကြဲ အျပားျပားနဲ႔ မညီညြတ္လို႔ဆိုတဲ့ ေကာက္ခ်က္ ကို မွတ္သားရဖူးသည္။ ဒီေခတ္မွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးငယ္လတ္ေတြ မညီညြတ္ရင္ ေဘာင္းဘီခြ်တ္ ထားတာ ပူပူေႏြးေႏြးသာ ရိွေသးတဲ့ ခရိုနီမ်ားရဲ့ အဘမ်ားနဲ႔ စုဖြဲ႔ထားတဲ့ အစိုးရသာ သက္ဆိုး ရွည္လိမ့္ဦးမည္ဆိုတဲ့ အေျဖကိုသာ တြက္ထုတ္လို႔ရသည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္ေသာအခါ အျပင္ကေကာင္ေတြကိုလည္း ေဝဖန္ၿပီးၿပီ။ အထဲကေကာင္ေတြကိုလည္း ေဝဖန္ၿပီးၿပီ။ ေဝဖန္ၿပီးရင္ ဘာလုပ္မတုန္း။ မ်ဳိးဆက္တူ ညီအကို ေမာင္ႏွမ ရဲေဘာ္မ်ား ထဲထဲဝင္ဝင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ညိႇႏုိင္းတုိင္ပင္ၿပီး လုပ္စရာ ရိွတာေတြ လုပ္သင့္သည္။ အျမင္မၾကည္လင္ တာေတြကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၿပီး သကာလ၊ အျပင္ကေကာင္ေတြ၊ အထဲကေကာင္ေတြ ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရမ်ားလည္း ေပ်ာက္ပ်က္ေစသတည္းလို႔ ဆုေတာင္းလုိက္သည္။

4/26/2012

THE LADY ကို ေက်ာခိုင္းျခင္း


 ဒီဇတ္ကားဟာ စတင္ ရိုက္ကူးတယ္လို႕ သတင္းထြက္တာနဲ႕ ဗမာျပည္သားတိုင္းရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈကို ရယူႏိုင္တဲ့ဇတ္္ကားျဖစ္ပါတယ္။ ၾကည့္ဖို႕အခြင့္အေရး ရရင္ ဗမာျပည္သားတိုင္း မညင္းမပါယ္ ၾကည့္ကိုၾကည့္မယ္ဆိုတာ လံုး၀ အာမခံႏိုင္ပါတယ္။

http://rarbg.com/torrents/filmi/download/3a538d4a028cf19905f9ecfc876676d94bbdc83d/torrent.html
ဧၿပီလ ၂၅ရက္ ေန႕ ကTorrent file နဲ႕ တင္ထားတာေတြ႕လို႕ ေဒါင္းယူပီးၾကည့္ျဖစ္ပါတယ္။

 
စာတန္းထိုးဖို႕အႀကိဳ ဇတ္ပ်ိဳးေလာက္ဘဲၾကည့္ရေသးတယ္ သမိုင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ျပစ္ပစ္ခါခါ ဥပကၡာျပဳ ရိုက္ထားတာမ်ားဟာ သီးခံႏိုင္စရာမရွိေအာင္ကိုလြဲေခ်ာ္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။


ဇတ္လမ္းက စဖြင့္တာနဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႕သားအဖ ပံုေျပာခန္း မိသားစုအိမ္ကိုျပတာ အင္းယားကန္စပ္ကအိမ္။ မွားေနဘီ။
 


အမွန္တကယ္ အဲသည္ကာလက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနခဲ့တာ “တာ၀ါလိန္းလမ္းက ေနာက္ပိုင္း ျပတိုက္လုပ္ထားတဲ့အိမ္။ အဲဒီအိမ္မွာဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ရဲ႕ သားငယ္ ေအာင္ဆန္းလင္းေရႏွစ္ေသတာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႕ လုပ္ႀကံခံရပီးဘီ အဲဒီအခ်ိန္ထိ တာ၀ါ လိန္းလမ္းအိမ္မွေနတံုး။
ေနာက္ပိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု အစိုးရလက္ထက္မွာမွ အခုေနတဲ့အင္းယားလမ္းကအိမ္ကို တသိန္းနဲ႕ အစိုးရက၀ယ္ေပးတာ။
က်န္တဲ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႕အတူ လုပ္ႀကံခံရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားရဲ႕ မိသားစုမ်ားကိုလည္း လိုက္လံေတြ႕ဆံုေမးျမန္းပီး သူတို႕အလိုရွိရာ အိမ္ ၿခံဓါတ္ဆီဆိုင္ စသည္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ျဖည့္စည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္တခန္း ၀န္ႀကီးမ်ားကက္ဘိနက္အစီးအေ၀းလုပ္တဲ့ အတြင္း၀န္ရံုးအ၀မွာ မဆလ လက္ထက္ ႏိုင္ငံေတာ္တံဆိပ္ႀကီးထည့္ရိုက္ထားတာကလဲ ဆိုးလွပါတယ္။
အဲဒီေခတ္က က်ေနာ္တို႕ေခါင္းေဆာင္ေတြ ခြက္ေျမာက္ပီး ခ်ီးယားစ္မလုပ္ပါ။
၁၉၄၇ခု ဇူလိုင္လ ၁၉ရက္ ကက္ဘိနက္အစီးအေ၀းလုပ္တဲ့အခန္းမွာ ဘယ္လက္နက္ကိုင္အေစာင့္မွမရွိပါဘူး က်ဆံုးရာမွာပါသြားတဲ့ သက္ေတာ္ေစာင့္ ရဲေဘာ္ကိုေထြးဟာ ေသနတ္သံၾကားလို႕ သူအခန္းက ေျပးထြက္လာရာမွာ အပစ္ခံရတာျဖစ္တယ္။ စကတည္းကေန ရိုက္ကြက္တိုင္းလြဲေနပါတယ္။ စစ္ယူနီေဖါင္း၀တ္ထားတဲ့ လုပ္ႀကံသူမ်ား လည္ပင္းစီးတဲ့ပု၀ါဟာ မဆလေခတ္ ကြန္မန္ဒိုတပ္ က်မွစသံုးတာပါ။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႕အပစ္ခံရခ်ိန္မွာ အားလံုးထိုင္ရက္အစီးအေ၀း လုပ္ေနဆဲပါ ၀ုန္းခနဲတခါးပြင့္လာပီး ၀င္ပစ္ တဲ့အေနအထားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကစားပြဲထိပ္ခံုမွာ ထိုင္ရက္က အထမွာ စထိတာ ေတာ္မီဂန္း စက္ေသနတ္အေသး.၄၅ က်ည္ ၁၃ခ်က္ထိပါတယ္။ တခါးက၀င္၀င္ျခင္းတလၾကမ္းေမြ႕ပစ္တာပါ။

ခုေျပာတဲ့အေၾကာင္းအခ်က္ေတြဟာ နအဖေခတ္မတိုင္ခင္အထိ စာ နယ္ ဇင္းမ်ားမွာ ေရးသားေဖၚျပလာခဲ့တာေတြပါ ။ ထူးပီးက်မ္းကိုးရွာစရာမလိုပါဘူး။

လူမိုက္ ဟန္ပါပါ ပစၥတိုနဲ႕ ခ်ိန္၀င္လာပီး နဖူးကိုခ်ိန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကမ်က္စိအမွိတ္ …….


ေတာ္ဘီ ဒါရိုက္တာ Luc Besson ေရ မင္ရဲ႕ ေလဒီကို ေက်ာခိုင္းလိုက္ပါဘီ။ 7 Comments  
1 – 7 of 7
Anonymous said...

you should know the director is not our native man .
he was trying to show how our lady and our fellow ppls inside our country .
I must appreciated the director and the actress that they try the best within limited boundary.
Wake up ....don't chase and look down what the ppls doing ...pls appreciate and look from good view ...
Thanks & Regards
April 26, 2012 3:25 PM

Anonymous said...

အျဖဴေတြဘာပဲရိုက္ရိုက္ သမိုင္းအမွားႀကီးလည္း
ေကာင္းတာေရြးၾကည္႔ရမယ္ဆိုရင္၈၈ အေရးအခင္းကို သမိုင္းအမွားေတြရိုက္မယ္လည္း
ေကာင္းတာကိုပဲ ေတြးၾကည္႔ၾကတာေပါ့။
အျဖဴေတြကို ဦးက်ိဳးေနတဲ႔ ပုဂိုလ္စြဲ ကၽြန္ေစာ္နံေတြကိုဘယ္လိုနားလည္ေအာင္ ေဖ်ာင္းဖ်ရမွန္းကို မသိတာ
April 27, 2012 4:52 AM

Anonymous said...
to the top commenter
You are the one who should wake yourself up!
I guess you want to worship foreigners (a) support White supremacy and appreciate whatever they do.
Just try to open-up your mind & stand up for your own people. You don't have to agree with whatever shit foreigners do.
I hope you'd be enlightened soon.
April 27, 2012 5:04 AM

Anonymous said...

Dear Kabarmakyay,
That correct; The Lady is just a Fiction one; not documentary film;
Director should tell about this;
Many people around the world may think this is a documentary one.
Most of the scenes are different from reality!

Kyi Thar
April 27, 2012 9:38 AM

Anonymous said...

Dear Bo Dusky;
I agree with you: The Lady is just a fiction and not a documentary film;
Many peoples around the world may think it is documentary one!
The Director should tell about this.
Many scenes are different from reality in historic points;
Rgds

JVCA
April 27, 2012 9:49 AM

kabrmakyay said...

ေလးစားအပ္ပါေသာ မိတ္ေဆြမ်ား ခင္ဗ်ား

documentary film မဟုတ္ေပမဲ့

True story အေပၚအေျခခံပါတယ္ဆိုတဲ့ အဖြင့္စာတန္းအရ အေျခခံအားျဖင့္ သမိုင္းအခ်က္အလက္ကိုေတာ့ True ဖို႕လိုတာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီသမိုင္းဆိုတာကလဲ ေပါ့ေသးေသးသမိုင္းမဟုတ္ က်ေနာ္တို႕တိုင္းျပည္ရဲ႕သမိုင္း၀င္အခ်က္အလက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေတြကို က်ေနာ္တို႕လစ္လ်ဴမရႈႏိုင္ပါဘူး။

နဂိုလ္ကမွ သမိုင္းထိမ္ခ်န္ခံခံရလို႕ မ်ိဳးဆက္တခုစာေလာက္ ကိုယ့္သမိုင္းကိုယ္မသိျဖစ္ေနၾကတာမေမ့ၾကေစလိုပါ။

ကြန္မင့္န္႕ေပးတာမဟုတ္ဘဲ ေမးလ္ပို႕ေရးလာတဲ့ မိတ္ေဆြတေယာက္ရဲ႕စာမွာ-

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေသနတ္မွန္တဲ့အခ်ိန္မွာ မ်က္စိမွိတ္ခံၿပီး ဘာမွမေျပာဘဲ ေသသြားတာမဟုတ္ဘူး လက္၀ါးတားၿပီး ပါးစပ္ကလည္း တခုခု ေျပာၿပီး ေသနတ္ထိသြားတယ္ဆိုတာ ငယ္ငယ္က ဆရာမေတြရဲ့ ေန႔ႀကီးရက္ႀကီးနီးတိုင္း ေျပာျပဖူးလို႔ မ်က္စိထဲမွာ ျမင္ေယာင္ေနတယ္။ “ လို႕ေရထားပါတယ္။ အဲဒါ အသက္ ၄၀တန္း အထက္ မ်ိဳးဆက္တိုင္းသိတဲ့သမိုင္းပါ။

ျမင္းခြါတခ်က္ေပါက္ရင္ မီးဟုန္းဟုန္းေစရမယ္ဆိုတဲ့ ႀကိမ္း၀ါးသံမွ အားမနာ အဲသည္ေခတ္ အတြင္း၀န္ရံုးအ၀မွာ ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တံဆိပ္ကေတာ့ နားလည္ေပးေလာက္တဲ့အမွားမဟုတ္ပါဘူး။

ဇတ္လမ္းရိုက္တာမို႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မေသဘူးလို႕ဇတ္ကြက္ဆင္ပါ လက္ခံပါတယ္။ သမိုင္းအခ်က္အလက္ေတာ့မပစ္ပယ္ၾကပါနဲ႕လို႕ဆိုလိုျခင္တာပါ။April 27, 2012 11:40 PM

Maung Thar Gyaw said...

Mr. Anonymous: ( top commenter)

We all know very well that the Director is not a Burmese; only fool like you will make such a point like that. The entire episode is very important historical event for Burma and that should be correct and precise down to the minute details.

You wake up bloody fool, talk sensibly and make sensible comment.

Burma’s history has been heavily distorted by the so-called historians under the BSPP regime; now by a foreigner. Is that Director related to you?

Do you know the Director hired a Burmese especially for military aspects of the movies he was directing; once this Burmese pointed out the mistakes the Director fired the Burmese immediately. These mistakes and flaws were made deliberately for commercial gain.

Do not be so grateful to this white trash as though he is your step-father.

No thanks and no regards to you Mr. Anonymous - the bloody fool.

Maung Thar Gyaw

April 29, 2012.April 29, 2012 9:58 PM4/11/2012

ဆူနာမီအင္ဒုိနီးရွားနုိင္ငံ ဆူမၾတားကြ်န္းမွာ ဒီေန႔ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႕ ေန႔ခင္း ျပင္းအာ ၈ ဒႆမ ၉ အင္အားရွိ ငလ်င္ႀကီးတခု လႈပ္သြားတ့ဲအတြက္ ျမန္မာ နဲ႔ ကမ္းရုိးတန္းနုိင္ငံေတြ ဆူနာမီ က်ေရာက္ဖြယ္ ရိွတယ္လုိ႔ သတိေပးထားပီး ယခုေတာ့ ဒီအႏၱရာယ္ကေန လြတ္ေျမာက္သြားပါျပီလို႕ သိရပါတယ္။
သို႕ေသာ္ တခ်ိန္တည္မွာ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ စတ့ဲ ကမ္းရုိးတန္းနုိင္ငံေတြ ငလ်င္လႈပ္တယ္၊ မေလးမွာဆုိ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံေတြ တမိနစ္၀န္းက်င္ေလာက္ ခါသြားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။


ငလ်င္က အလ်ားလုိက္ မလႈပ္ဘဲ ေဒါင္လုိက္ လႈပ္သြားတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ေရလိႈင္း အႀကီးႀကီးေတြ ျဖစ္မသြားခ့ဲဘူး လို႕ ဆုိ္ပါတယ္။
ဟာ၀ုိင္ယီကြ်န္း အေျခစုိက္ ပစိဖိတ္ ဆူနာမီ သတိေပးဌာန (Pacific Tsunami Warning Center) ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၃၆စင္တီမီတာမွ တစ္ မီတာ အျမင့္လိႈင္းေတြ ျဖစ္လါနိင္တယ္လို႕ ဆုိပါတယ္။

အင္ဒုိနီးရွားနုိင္ငံ ဆူမၾတားကြ်န္းစု  အာေခ်းျပည္နယ္၊ ျမိဳ႕ေတာ္ Meulaboh  ၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းေျခ ျမင္ကြင္း

EMG NEWS
7:20 PM
ရခိုင္ၿပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ ငပလီကမ္းေၿခတြင္ ယခု ည ၇ နာရီအထိ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားၿဖင့္ ေအးခ်မ္းစြာရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ဆူနာမီႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထူးၿခားမွဳမရွိေၾကာင္း ငပလီကမ္းေၿခတြင္ အပန္းေၿဖေနသူ တစ္ဦးက ေၿပာပါသည္။

7:01 PM
စစ္ေတြျမိဳ႕အတြင္း ဆူနာမီႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သတိေပးခ်က္မ်ားကို လိုက္လံ ေၾကျငာလ်က္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္ေတြ ကမ္းရိုးတန္း တေလွ်ာက္တြင္ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းေလွမ်ား ျပန္လည္ ၀င္ ေရာက္လ်က္ ရွိေနျပီး ကမ္းနီး ငါးဖမ္းေလွမ်ားမွာ ၀င္ေရာက္လာျခင္း မရွိေသးဟု သိရပါသည္။

6:52 PM
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အာေခ်းျပည္နယ္၊ ျမိဳ႕ေတာ္ Meulaboh ျမိဳ႕၏ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေရလိႈင္းအျမင့္ေပ တစ္မီတာ(၃ဒသမ၃) ခန္႔သာ ျမင့္တက္မႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ Meulaboh ျမိဳ႕သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ဆူနာမီဒဏ္ ခံခဲ့ရသည့္ ျမိဳ႕ျဖစ္ျပီး ယခု ငလ်င္ လႈပ္ခတ္ရာ ေနရာႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးတြင္ ရွိေသာ ေနရာ တစ္ေနရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။

6:44 PM
ေနာက္ဆံုးသိရွိရေသာ သတင္းမ်ားအရ ၿမန္မာ့ ကမ္းရိုးတန္းေဒသသို႕ ဆူနာမီ သက္ေရာက္နိုင္ေၿခမရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ အႏၱရယ္ကင္းေၾကာင္း သတင္းကို ည ၈ နာရီ သတင္းတြင္ တရား၀င္ ထုတ္ၿပန္သြားမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမွဳ ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမွ ညေန ၆နာရီ ၃၆ မိနစ္တြင္ ေၿပာၾကားခဲ့ပါသည္။

6:29 PM
ေခ်ာင္းသာကမ္းေၿခသို႕ ေရာက္ရွိေနေသာ ခရီးသြားမ်ား ဆူနာမီ သတိေပးခ်က္ေၾကာင့္ ကမ္းေၿခမွ ၿပန္လည္ ထြက္ခြာေနၾကၿပီၿဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕သည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိေနၿပီၿဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

6:22 PM
ထိုင္းနိုင္ငံ အက္ဒမမ္ ကမ္းေၿခသို႕ ဆူနာမီလွိဳင္းအေသးစာ ရိုက္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ လွိဳင္းသည္ ၁၀ စင္တီမီတာ ေလးလက္မခန္႕ ရွိခဲ့ေၾကာင့္း ထိုင္း အမ်္ိဳးသား သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးဌာနမွ ေၿပာေၾကာင္း AFP သတင္းဌာနတြင္ ေဖၚၿပထားပါသည္။

6:14 PM
အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ Sumatra ကၽြန္းပတ္၀န္းက်င္တြင္ ငလွ်င္လွဳပ္ခတ္မွဳေၾကာင့္ ဆူနာမီ ၿဖစ္ေပၚနိုင္မွဳမွာ နည္းပါးေၾကာင္း ၿဗိတိန္ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးအဖြဲ႕(BGS)မွ ထုတ္ၿပန္ခဲ့ပါသည္။


6:10 PM
ၿမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းသို႕ ဆူနာမီ သက္ေရာက္နိုင္ေခ်ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႕ည ၇နာရီအထိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ည ၇နာရီ အထိ ထူးၿခားမွဳ မရွိပါက ဆူနာမီ သက္ေရာက္မွဳ မၿဖစ္နိုင္ေတာ့သၿဖင့္ စိတ္ခ်နိုင္ေၾကာင္း မိုးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္မွ ေၿပာၾကားခဲ့သည္။


5:53 PM
ယေန႔ ညေန ၆နာရီ ၁၅ မိနစ္ ေနာက္ပိုင္း ဆူနာမီရိုက္ခတ္မႈ မရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဆူနာမီ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိေၾကာင္း မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမွဴဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦး ေျပာပါသည္။

4:10 PM
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ Sumatra ကၽြန္းပတ္၀န္းက်င္တြင္ ငလွ်င္လွဳပ္ခတ္မွဳေၾကာင့္ ဆူနာမီလိႈင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္ ရခိုင္ ကမ္းရိုးတန္း ေဒသမ်ားသို႔ ယခုအခ်ိန္မွ စတင္ျပီး ေနာက္ထပ္ ႏွစ္နာရီအတြင္း ေရာက္ရွိလာႏိုင္ သျဖင့္ ဆူနာမီ သဘာ၀ေဘးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားရန္ ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္လ်က္ရွိပါသည္။


လွဳပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္ေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွား၊ အိႏၵိယ၊ သိရိလကၤာ၊ ၾသစေတးလ်၊ ၿမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ေမာ္ဒိုက္၊ မေလးရွား၊ ပါကစၥတန္၊ ဆိုမာလီယား၊ အိုမန္၊ အီရန္၊ ဘဂၤလားေဒ့္၊ ကင္ညာ၊ ေတာင္အာဖရီကႏွင့္ စင္ကာပူ တို့သည္ ဆူနာမီ သက္ေရာက္မွဳမ်ား ၿဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ဟာ၀ုိင္ရီ အေၿခစိုက္ ပစိဖိတ္ဆူနာမီ သတိေပးခ်က္ ဌာနမွ သတင္းထုတ္ၿပန္ခဲ့သည္။


4:00 PM
ကမာၻေအး ေျမငလ်င္စခန္းမွ တိုင္းထြာခ်က္အရ ကမာၻေအးေျမငလ်င္ စခန္း၏ ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ အကြာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ Sumatra ကၽြန္းပတ္၀န္းက်င္၌ ယေန႕မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ အင္အား ၈ ဒသမ ၉ ရစ္ခ်္တာစေကး ပမာဏရိွ ငလ်င္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းမ်ား အတြင္း ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈလိႈင္း သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။


3:30 PM
ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၃ နာရီေက်ာ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွာႏိုင္ငံ Sumatra ကၽြန္းပတ္၀န္းက်င္၌ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ အင္အား ၈ ဒသမ ၉ ရစ္ခ်စတာစေကး ပမာဏရိွ ငလ်င္တစ္ခု ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါ၀င္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၌ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈကို ခံစားခဲ့ၾကရေၾကာင္း သိရွိရသည္။


3:20 PM
ယေန႔ မြန္းလြဲ ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ္ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတ၀ိႈက္တြင္ ငလ်င္လႈပ္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္လည္း တျပိဳင္နက္တည္း လႈပ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ဦးစီးဌာနမွ အတည္ျပဳ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ အတိုင္းအတာကို တိုင္းတာေနဆဲ ျဖစ္ျပီး ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္မည္ဟု သိရပါသည္။

4/03/2012

ႏွစ္သစ္သႀကၤန္မွာ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေဒလီျမဳိ႕ေရာက္ အင္အား စုမ်ားရဲ႕“စနစ္ဆိုးနဲ႔ စစ္ဂ်ိဳး ခြာစို႔” ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတာသႀကၤန္ ျမန္မာ့ရိုးရာႏွစ္သစ္ကူး သံခ်ပ္မ်ားကို ကမၻာမေၾက သရုပ္ျပ အရႊန္းထြင္သည္။ “ႏွစ္သစ္သႀကၤန္မွာ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ“

4/02/2012

Myanmar's Turn?ဒဂံု ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲေရတြက္ရာတြင္ အားေပးေနေသာ လူထု

တႏိုင္ငံလုံးတြင္ NLD ၄၄ေနရာ နိုင္ေန


Aljazeera made an interesting profile on recent Burma in which one young artist revealed: “both sides, the Government as well as NLD have not revealed any policies at all”.


Yes, true, the policy or policies have never been strong suites of either the Government or the NLD. What they have been feeding the people is not elixir but bromide that would cure nothing; they are just stuff for ordinary laymen.

3/30/2012

• ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း ဧၿပီ ၁ က စၿပီး ေပါက္ေစ်းရွင္ သတ္မွတ္မယ္

ျမန္မာျပည္ ေစ်းကြက္တြင္ ႏႈန္းထားအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေငြလဲႏႈန္းမ်ားကို တမ်ဳိးတည္း ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရး (unification of exchange rate)အား လာမည့္ ၂၀၁၂ ခုနႇစ္ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ျပီး သက္ဆိုင္ရာ ဘဏ္အသီးသီးသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားထားျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။
ယင္းကဲ့သို႕တရား၀င္ေငြလဲႏႈန္း ေျပာင္းလဲသတ္မႇတ္မႈေၾကာင့္ ယင္းစနစ္အေကာင္အထည္ေပၚလာပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ ျပည္ပရင္ႏႇီးျမဳပ္ႏႇံမႈမ်ား အတြက္လည္း ေစ်းကြက္ေပါက္ ေစ်းျဖင့္ လဲလႇယ္သတ္မႇတ္ႏိုင္ေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။
ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ခြင့္ လိုင္စင္ရရွိမည္ဟု ယူဆရသည့္ အင္းဝဘဏ္၊ျမဝတီဘဏ္၊ ျမန္မာ့ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဘဏ္၊ ျမန္မာ့ စက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္၊ ျမန္မာအေရွ႕တိုင္းဘဏ္ႏွင့္ ကေမၻာဇ ဘဏ္ ဘဏ္ေျခာက္ခုမွ အႀကီးတန္း ဝန္ထမ္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က သင္တန္းေပးခဲ့သည္ဟုလည္းသိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြလဲႏႈန္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေနခဲ့သည္မႇာ ႏႇစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲရန္ နည္းပညာ ရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနႇင့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည့္ mechanism တစ္ခု လိုအပ္ ေနေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရႇိသည္။ ''ဒီေငြလဲႏႈန္း တစ္မ်ဳိးတည္း ေပါင္းစည္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ့္တိုင္းျပည္ရဲ႕အေျခအေနဟာ ေနာက္က်က်န္ခဲ့တာမ်ဳိးရႇိသလို လက္ရႇိမႇာ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ဖို႔ လုိအပ္ေနတာလည္း အမႇန္ပဲ။ တာ၀န္ရႇိသူ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ capacity ပိုင္းအဆံုးအမ်ားႀကီး အေရးႀကီးတယ္။ ကြၽမ္းက်င္၀န္ထမ္းေတြ အျပင္ ထင္သာျမင္သာရႇိမႈေတြကိုလည္း အရင္ဆံုး ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ထားဖုိ႔လိုတယ္''ဟု ကေမၻာဇဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။
အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒမ်ားကို တိတိက်က် ျပ႒ာန္းကာ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံျခားေငြ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း က်ယ္ျပန္႔ေနဦး မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း“အရင္ကတည္းက ဘယ္သူမွေတာ့ ေမွာင္ခိုမွာ သြားၿပီးေရာင္းခ်င္ ဝယ္ခ်င္ ၾကတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ေငြလဲႏႈန္း ဥပေဒ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း လုပ္ႏိုင္မွ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ေတြက ေပ်ာက္ႏိုင္မွာေပါ့” ဦးခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ) က ေျပာသည္။
 လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ား လဲလွယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဘဏ္ MICB ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္ MFTB တို႔ကသာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္ေပးေနသည္။ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒပုဒ္မ ၅ အရ ျမန္မာအတြင္းေနထိုင္သူ မည္သူမဆို ႏိုင္ငံျခား သံုးေငြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိၿပီး၊ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ စီမံခန္႔ခြဲ႔မႈဌာနတြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ လိုင္စင္ Foreign Exchange Acceptor & Holder License ကို ေလ်ာက္ထားၿပီးမွ ကိုင္ေဆာင္ ေနၾကရသည္။
 
ၾသဂုတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔က အထက္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၉ မွ ဦးသိန္းဝင္း တင္သြင္းထားသည့္ “ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ၾကီးဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲေသာ ဥပေဒမ်ားမွ ပယ္ဖ်က္၊ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္သင့္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္၊ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုကို ရန္ကုန္တိုင္း မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ မွ ဦးၫြန္႔တင္က ေဆြးေႏြးသည္။

ယင္းအဆိုကို ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ဦးလွထြန္း က လက္ရွိေခတ္ကာလ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္လ်က္ရွိၿပီး ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း The Foreign Exchange Regulation Act ၊ The Pension Act၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းဥပေဒ တို႔အား ေခတ္စနစ္ႏွင့္ အညီ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ရန္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေန႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၫႇိႏႈိင္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။


3/24/2012

ျမန္မာမွာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေနၿပီအစိုးရတြင္းက ထိပ္တန္းအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအၾကံေပးပုဂိၢဳလ္ ဦးကိုကိုလွဳိင္က ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲ႔ အရင္က အတိုက္အခံေတြအေပၚ ရက္စက္စြာႏွိမ္နင္းတာေတြ၊ အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းမူေတြ၊ေထာင္ခ်တာေတြ လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ဝန္ခံခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခုအခါမွာ ေျပာင္းလဲမူေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီလို႔လဲ ေျပာလိုက္ပါတယ္။
အရင္အစိုးရအတြက္ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ လုံျခဳံေရးဟာ ပထမဦးစားေပးရမယ့္အရာျဖစ္ပါတယ္။ ခုအစိုးရကေတာ့ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် ေရြးေကာက္ခံရတဲ့ အစိုးရျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အရင္အစိုးရနဲ႔ ခုအစိုးရကို ခြဲျခားသိသင့္တယ္လို႔ သမၼတရဲ့ ႏိုင္ငံေရးအၾကံေပးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုလွဳိင္က ေအဘီစီသတင္းေထာက္ Zoe Daniel ကို ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

ဦးကိုကိုလွဳိင္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းမွာ ျငင္းဆန္မူေတြ အမ်ားႀကီး ၾကဳံရလိမ့္မယ္လို႔ေမ်ာ္လင့္ခဲ့ေပမယ့္ ဦးကိုကိုလွဳိင္က သိပ္ကိုပြင့္လင္းသူျဖစ္ေနတာကို တအံ့တၾသ ေတြ႔ခဲ့ရတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဝင္ခြင့္ရခဲ့တဲ့ Zoe Daniel ကေျပာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲမူကို လိုလားတယ္ဆိုတာ တကယ္ပဲလားလို႔ေတာင္ စဥ္းစားမိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျပာင္းလဲမူေတြ တကယ္ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာ ေသခ်ာသိႏိူင္ဖို႔အတြက္ ေနာက္တေခါက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လာရအုံးမယ္လို႔လဲ ဆိုပါတယ္။


Zoe Daniel နဲ႔အဖြဲ႔သားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြက္ ေထြေထြထူးထူးမျပင္ဆင္ပဲ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရတာေတြကို မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး လမ္းေပၚမွာ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရတဲ့လူေတြရဲ့ အေၾကာင္းကို ျပန္လည္ေျပာျပတဲ့ မွတ္တမ္းဗီဒီယိုကိုလည္း ရိုက္ကူးခဲ့ၿပီး အဂၤါေန႔တုန္းက ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ ျပသခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွတ္တမ္းဗီဒီယိုထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကေန႔စဥ္ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ဘဝအေၾကာင္းေတြ ထင္ဟပ္ေပၚလြင့္ေအာင္ ရိုက္ကူးထားပါတယ္။
ေအဘီစီသတင္းေထာက္ Zoe Daniel အပါအဝင္ ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ ကင္မရာသမား David Leland နဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံကထုတ္လုပ္ေရးမွဴး Supattra Vimonsuknopparat တို႔ကို ျမန္မာအစိုးရက မေမ်ာ္လင့္ပဲ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာေပးလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သတင္းပတ္ ႏွစ္ပတ္ေနခြင့္ရခဲ့ၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရိုက္ကူးခြင့္၊ သြားလာခြင့္ေတြရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရကို ကုိယ္စားျပဳသူေတြက ခရီးတေလ်ာက္လိုက္ပါသြားၿပီး ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို မက်င့္သုံးတဲ့ ေဒသတြင္းက ႏိုင္ငံေတြမွာ လုပ္ေလ့လုပ္ထ ရွိတဲ့ ဓေလ့ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

Zoe Daniel ဇိုအီ ဒယ္နီယာလ္နဲ႔ အဖြဲ႔သားေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ စပ္ကူးမပ္ကူးကာလအေၾကာင္း ရိုက္ကူးထားတဲ့ မွတ္တမ္းဗီဒီယိုကို ဒီေနရာမွာ ၾကည့္ရွဳႏိူင္ပါတယ္။

တီးမယ္

PALI ZI. CHAU’ CHE’ PALI OU: GYI PALI ZI. NJAN: HSIN

PALI ZI. CHAU’ CHE’  PALI OU: GYI  PALI ZI. NJAN: HSIN
[Stuff and nonsense – lies] [Wheeler, one who deceives in an endearing way] [Using deceits as scaffolding]

Maung Thar Kyaw

The Statement, dated October 30th, and with the Place mentioned as: Sane Lai Kan Thar, the name of the State Guest House: ‘from 13:00 to 13:55 Daw Aung San Su Kyi [ASSK] came to see Union Minister U Aung Kyi, as she was invited by the Government of the Republic of Myanmar’ was issued.

At the Meeting the discussion dwelled on the situation where ‘the State is providing necessary assistances [meaning Constitution Amendments, for example, I guess]; and, in order to have economic development views on the importance of freedom of trade, and free circulation of currencies were also discussed’. And also, ‘the progress of the State’s undertakings to obtain perpetual peace initiatives with ethnic armed groups and the people that should be included in the amnesty were discussed’. Meetings in the future shall convene is agreed.

Details of the entire Meeting were not disclosed, as usual. This is the fourth time such Meeting had taken place.

After the Third Meeting between the two factions the Statement mentioned that the President was considering Amnesty, to join hands in controlling the flow of the Irrawaddy River, to bring in into legal folds of the people who are undergoing armed rebellion; and peace and rule of law were discussed.

After meeting with Aung Kyi twice ASSK met the President Thein Sein in August in Naypyidor. Soon afterward, over 200 so-called political prisoners were released under Amnesty Order. So-called political prisoner because the Governing clique consistently mentioned there is no political prisoners in Myanmar though there are plenty. There is some truth in the government’s claim that there is no political prisoner because no one was arrested under political issues but rather on criminal charges - for example: currency law, or disturbing public tranquility, etc.

ASSK met with Aung Kyi nine times under the previous military government but there was no substantive result whatsoever came out.

The Government came into existence on January 31, 2011 under the caption of the Government of the Republic of Myanmar with its President elected by the Union Parliament, a former military officer General Thein Sein. Many opinionated this General is a Dove – a soft liner, and his Deputy President Thiha Thura Tin Aung Myint Oo [Shit Loane], another ex-General is a Hawk – a hard liner; all baloney; they all are one liner, i.e. for the prosperity and welfare of the Armed Forces, meaning the top and upper echelon of the Army, under the guise of democracy.

New Guise needs, of course, new format and that new format is what the new government is formatting or formatted by the military junta before the State Power was transferred and implementing it as planned. Whether former SG Than Shwe is pulling the string from behind or is he still involved in day to day affairs are all irrelevant, though his State managed private office near Oatparta Thati Pagoda in Naypyidor is hooked with Online TV honing in onto the proceedings of the Union Parliament. He knows or he is privy to know who is behaving or misbehaving in the Union Parliament but whether he is watching the TV is something yet to be known or playing his favorite games.

The Executive, Judiciary, and Legislature were formed and on March 30th the State Power was transferred; the military junta SPDC was dissolved. The Ministry of Interior had given warnings to NLD Chairman Aung Shwe and Secretary ASSK in the last week of June to stop all its political activities as NLD is no political party according to the Party Registration Law of the Union Election Commission. The Ministry warning emphatically mentioned that NLD’s actions were intentionally motivated against the Law.

On top of that Union Election Commission had warned with a letter dated April 5th to all 37 Registered Political Parties not to communicate with illegal political entities. Presumably, political circles as well as diplomatic community considered the warning was directed towards NDL.

Though the new government’s changing color is visible it is still noticeably unruly. The disregards of public opinions as well as international barrages remain as the hallmark of the Thein Sein’s Administration.

Disregarding its own Ministry’s Order Thein Sein allowed Minister Aung Kyi to parley with ASSK and even invited her to Naypyidor and received her exclusively where all political leaders from the Registered Political Parties are treated shabbily at the same occasion.

The Constitution was amended proposed by the Union Election Commission regarding the Membership where criminals cannot be party members or a political entity cannot register if its members are serving criminals. That phrase has now been erased for the sake of NLD. That amendment had made eased NLD to avoid the issue of abandoning its own jailed members when and if they apply for Party Registration.

The antagonistic political ogres of Burma are, on the visual body politics, in cordial relationship. One is, up to recent past, enjoyed full support of China and now trying its best to veer off to get into the western orbit. The other ogre has, from the very beginning to present, receives consistent and absolute no-matter-what support from the western camp. It has four Radio stations providing overwhelming support in high volume of propaganda just for one person, viz. Radio Free Asia and Voice of America [two US outfits], BBC [British outfit], and Democratic Voice of Burma [EU outfit] beaming into Burma where people are socket in with one line to support, day in and day out, every day. This ogre is the western group’s horse of Burma and Thein Sein Administration wants to ride along with that horse to the winning post. Is consistent propping up necessitate a leader to become an icon? Yes, it is, at least in Burma, it has been proven!

Within a couple of days NLD will decide whether to register and the outcome is quite predictable: ‘if ASSK is promised to contest in the upcoming By-election then NLD will allow to Register by ASSK regardless of party or public opinion’. Does it mean: ‘if she is not allowed to contest in the upcoming By-election’ then NLD will not be permitted to register by ASSK? Quite likely so, as all the past behaviors indicated that: ‘person is superior to policy’, and the ‘party is dispensable’.

So far, there is no knowledge that the outcome of the Aung Kyi-Su Kyi Meeting had agreed whether ASSK will be allowed to contest in the election. If that is the case the amendment of the constitution will be a major issue. At the end of the day, one faction will sure to swallow the other like python. No on

e knows, which one will come out as the python and which one is Mai Dwe Lay.

Maung Thar Kyaw

Taiwan, November 3, 2011.OUR COUNTRY -----

Burmese society is unique. With extended family system Burmese are laid back, or rather happy go lucky.
Sayar-Dagar relationship, or, the bond between the Sanghas and laymen is deep rooted and has been part of the culture from the time immemorial.
Elderly people spend time at pagodas or the monasteries sharing merits or family gossip, or whatever, and, that is how, unlike the Western society, members of the Burmese society do not need much of psychiatrists’ assistance.
Quiet time, alone, communicating with the Lord Buddha is part and parcel of our heritage we all enjoy tremendously. Visiting pagodas had never needed permission from the authorities.

see all

http://uk.geocities.com/kabarmakyay/Our_Country.pdf

Are these happening in Burma!

As long as one enriches him/her-self in the decadences the sky is the limit, as the junta would not bother them, that’s the saying goes in present context of Burma.
Thinzar Win, a Model, could do pretty well on Catwalk and other walks such as Burmanization of Bikini, for example. Just kicked off the blouse and the jeans and leave only bra and the underwear, that becomes Bikini, as simple as that. Look!

Here she is, Thinzar Win, on the right.

Could you still think you are looking at Burmese girls who are posting for this photo in Rangoon? If you think the junta is to be blamed for all decadent aspects, then, your thinking may be inconclusive.

Shwedarling.com, a website for dating and mating prevails in today’s Burma. In 1988 no one could dream that Burma would be at this stage today but it has advanced so fast and so vast.

Infested with nouveau riche in the ngathalau’ economy decadences are abound; instead of tea break at usual hour at or around 4:00 PM now the nouveau riche have new past time at 3:30 PM or so – “Time to squeeze Pau’ Si” at Karaoke bars that are mushrooming through out Burma!

Junta’s policies may have pushed urbanites to that corner but it is just a plain excuse. Getting along by going along is a sin, by all means.

Here is another exhibit to think of!

Moe Hay Ko, another Model, good at Catwalk as well as other walks – bed walk [?] smooching somewhere in the quiet corner!
These girls really have come out of Burmese cocoon – hi ri. u’ ta’ pa. [Shame and fear of sinning] for sure.

Mind you dear reader – the decaying culture of the people is unfathomable, especially the urbanites, the sponsors of such decadences, and, contemplate what reforms would be needed for our beloved country. Mind you, the tiger would never change into vegetarian out of pity for animals!

Salamani Kantchalar!

Burma was under absolute monarchy from 1044 AD until 1885 AD and was under different dynasties. The Monarchs yearned to possess White Elephant; i.e. to claim as the Owner of the White Elephant or Sin Phyu Shin, or, if they have more than one White Elephant, then, Sin Phyu Myarr Shin!

One White Elephant-crazy king even commanded to retrieve a dead elephant floated down the river that had resemblances of White Elephant and kept in his palace and claimed he was the Sin Phuy Shin.

White Elephant is considered to represent the power and glory of the Owner and the White Elephant would appear, according to the myth, only if the Ruler of the country has strong Power and Glory.

Burma has dictators since 1962: viz. Ne Win, Saw Maung, Than Shwe; and, all of them seem to believe that they were the royalty somehow or other. The last dynasty, Koane Baung, ended with His Majesty King Thibaw. The prophecy had it that there would be 13 Koane Baung kings to reign Burma. Thibaw was the 11th and two more kings are yet to reign. Ne Win presumed he was the 12th Koane Baung King! Saw Maung seemed to have believed that he was the reincarnation of King Kyan Sit Tharr of the Pagan Dynasty, and, Than Shwe believes he was the reincarnation of King Thar Lun.

During Thar Lun Than Shwe’s reign, a White Elephant was sited in the jungle of Rakhine State. With pomp and pageantry the White Elephant was brought to Rangoon, the then Nay Pyi Daw and kept in the highly decorated pavilion that befits only to the royalty with special elephant guards, etc., so on and so forth. All the necessary arrangements were carried out by MI and its Chief Lt. Gen. Khin Nyunt who believes he was the reincarnation of Bayint Naung of Taungngoo Dynasty, though he never got to the top most spot of the junta’s ivory tower. The propaganda mill was fanning at high speed that the current rulers of Burma have highly auspicious power and glory so much so that the White Elephant was presented by the Nats [Resplendent being worthy of veneration].

Within a few months after the White Elephant had settled in at the newly built pavilion a Bangladeshi, or, to be more exact, a Chittagonian, or better known in Burma as Khortaw Kalar showed up at the Bangladeshi Embassy in Rangoon, claiming that the elephant at the Pavilion was his elephant that was herded away by the Burmese while grazing in the jungle and requested the Bangladeshi Ambassador to reclaim the elephant from the Burmese junta on his behalf. To cut the story short the Ambassador along with the Officials from the Ministry of Foreign Affairs and MI officers went to the Pavilion with the Khortaw Kalar and demanded to prove his claim.

There, Khortaw Kalar stepped out and bellowed: Salamani Kantchalar!

At the very instant the ‘Command’ was heard the White Elephant lifted up his trunk and trumpeted a very loud noise. The ‘Command’ was given for the second time and the White Elephant responded in the same manner again. Then, Khortaw Kalar commanded in more Khortaw words: the White Elephant was under complete spell of commands – sitting, kneeling, etc. Now, the claim was proven to be true and the negotiation was but started. MI ended up paying US $ 100,000.00 from the State coffer as demanded by the Khortaw Kalar for the White Elephant that was supposed to have been presented by the Nats due to the power and glory of the rulers of Burma.

Khortaw did not stop then and there. He added there are four more such elephants in his possession and they were up for sale if the price is right. MI arranged a delegation to accompany the Khortaw to his native village in the no-man’s land between Bangladesh and Burma to inspect the so called White Elephants. There, the delegation found two more White Elephants out of the four and agreed to pay US$ 200,000 a piece.

Burmese delegation could not just take the two elephants away they bought; they need the Khortaw to release the two in the Rakhine jungle for them to herd them back to Burma later as though it was naturally sited. Thus, the usurper royalties of Burma got three White Elephants at a price of US $ 500,000.

Some one got excited regarding the Salamani Kantchalar and traced back how it came into existence! In the anal of Burma there was a time when a Shan Prince by the name of Sao Han Pha, better known as Tho Han Bwa reigned Burma. He was a tyrant by all means; conceited and insolent, and very much anti-Buddhist religion. During his rein many Monks were tortured, killed and extradited to far away places and forced them from learning Buddhist scripture. Tho Han Bwa was the Daman daye [impediment endangering the teachings of Buddha] of his time. Under Tho Han Bwa, some aspects of Buddhist incantations had changed; for example: Buddhan Tharanan Gitsarmi, Dhaman Tharanan Gitsarmi but Sanghan Tharanan was turned into Gunsarmi, and Buddhan Puzaymi, Dhaman Puzaymi, and Sangan had turned into Pu-Jail-mi, just like recent events under Daman daye Thar Lun Than Shwe.

Many Burmese fled to far away places, including Burma-Bangladesh border to fight back Tho Han Bwa and/or other tyrants. There, they deployed Khortaws to attend their elephants. Khortaws were taught to learn ‘Commands’ in Burmese but it was very difficult for the Khortaws to learn the necessary commands for the elephants. By virtue of wits a Burmese gave a ‘battle command or a battle cry’ for the elephants: “Sarr Lho. Ma Nyee Kanazoe Thee”, in rhyme with the actual command. That, Khortaw could learn with not much difficulty. As the time woes on the command Sarr Lho. Ma Nyee Kanazoe Thee had resonance into Salamani Kantchalar!

Ne Win who presumed to be the 12th Koane Baung, Saw Maung who presumed to be the reincarnation of King Kyan Sit Tharr of the Pagan Dynasty, and the cagey sly fox Khin Nyunt who believes he was the reincarnation of Bayint Naung of Taungngoo Dynasty had all but ended badly. Now we have to see how Than Shwe who believes he was the reincarnation of King Thar Lun ended? Is it to believe that those who sit on such chairs excrete such excreta?

As a matter of fact, the real Owner of the White Elephants or the Sin Phyu Myarr Shin actually was the Khortaw Kalar of Bangladesh!

By the way,
All the Usurpers,
Ne Win, Saw Maung, Than Shwe are mere “Suu Yauts”!

bX-31gb9w